Kontakt

ALUMASTER POLSKA Sp. z o.o.

ul. Towarowa 7, 87-100 Toruń
REGON 340470745, NIP 879-25-67-872
Sąd rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 170.000,00 PLN
KRS nr 0000311086