Przewiń stronę

Alumaster dołączył do Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu - najlepszego miejsca do zbudowania więzi i relacji biznesowych! Od tej pory będziemy mogli jeszcze lepiej współpracować z lokalnym biznesem, dzięki spotkaniom networkingowym, szkoleniom i wsparcia ze strony ekspertów.

IPH w Toruniu funkcjonuje od 1989 roku, łącząc ludzi i biznesy, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przeprowadziła już tysiące konsultacji, zrealizowała setki usług doradczych dla lokalnego biznesu oraz przeprowadziła dziesiątki projektów unijnych, pomagając Firmom Członkowskim pozyskać finansowanie na rozwój.

Mamy nadzieję, że przyjęcie Alumaster Polska do IPH w Toruniu to początek owocnej współpracy i kolejny krok na drodze dalszego rozwoju.