Aktualności

audyty kontrolne poprawności procesu montażu systemów progowych COMBI

Przewiń stronę

 

Okresowe stwierdzenie zgodności lub niezgodności procesu produkcji z wytycznymi montażowymi i ogólnymi zasadami produkcji systemów Combi, wraz z przeprowadzeniem koniecznych działań korygujących, jest skuteczną metodą eliminacji pomyłek i wynikających z nich konsekwencji, np. reklamacji. Audyt pomoże więc w kontroli strat (m.in. materiałowych lub finansowych), w zapewnieniu najwyższej jakości swoich wyrobów oraz w wypracowaniu skutecznych działań zespołu, przez co może stać się dla firmy narzędziem do optymalizacji procesu produkcji.

Aby wesprzeć Państwa w realizacji Państwa działań - wprowadzamy nowość - audyty kontrolne poprawności procesu montażu systemów progowych COMBI.  Celem audytu jest kontrola okresowa procesu produkcji na wybranych konstrukcjach.

 

JAK PRZEBIEGA AUDYT POPRAWNOŚCI MONTAŻU SYSTEMÓW PROGOWYCH?

Proces audytu dzieli się na następujące etapy:

etapy audytu

ETAP I – zaplanowanie audytu – wspólne ustalenie terminu, wskazanie przez klienta szczegółów konstrukcji (system profili, wymiary itd.), skompletowanie dokumentacji technicznej (uzupełni ona dokumentację audytową w formie załącznika protokołu i będzie stanowić podstawę oceny zgodności).

ETAP II – przeprowadzenie audytu – dokładna kontrola poszczególnych etapów produkcji, zgodnie z checklistą protokołu, na podstawie zawartej dokumentacji technicznej. Sporządzenie raportu końcowego przez audytora.

ETAP III – prezentacja raportu z audytu– spotkanie zamykające w gronie osób zaangażowanych (wszystkich uczestników audytu, DTH, osobę odpowiedzialną za produkcję w danym obszarze oraz pozostałych wskazanych przez klienta).

ETAP IV – działania poaudytowe – jeśli sytuacja tego wymaga, np. wprowadzane działania korygujące są procesem dłuższym, wymagającym naszej dalszej kontroli lub wsparcia.

 

JAKIE ASPEKTY SĄ PODDAWANE OCENIE W TRAKCIE AUDYTU?

Proces montażu poszczególnych elementów oraz produkt końcowy sprawdzony zostaje na podstawie:

 • dostępnych instrukcji montażowych,
 • załączonej dokumentacji technicznej
 • innych załączników (np. raport technologiczny, specyfikacja produktu).

Sam proces kontrolny u klienta przeprowadzany jest zgodnie z checklistą, na podstawie danych zawartych w dokumentacji. W ten sposób stwierdzana zostanie zgodność lub niezgodność. Występujące niezgodności, zostają dokładnie opisane, równolegle wprowadzając konieczne działania korygujące. Również gotowa konstrukcja raz jeszcze poddawana jest ogólnym oględzinom pod względem właściwości wymiarowych i ogólnej funkcjonalności.

Wszystkie te etapy kontrolne wykonywane są ze szczególną dokładnością i zapisywane w protokole, który następnie jest podstawą do sporządzenia raportu końcowego. Raport ten zaprezentowany zostaje podczas tzw. spotkania zamykającego w gronie osób zainteresowanych. Zwraca on uwagę zarówno na mocne, jak i słabe strony oraz zawiera w ujęciu procentowym końcowy wynik badanych konstrukcji.

 

OBSZARY BADANIA:

 1. pomiary konstrukcji – wymiary ościeżnicy, skrzydeł, słupków i pozostałych profili, jak i elementów składowych (m.in. okapników, progu)
 2. ocena montażu elementów ramowych - SH, SA, MH, wiatrostop, oraz skrzydłowych - okapnik, EKW, STK
 3. zachodzenie profili – w tym kontrola luzu wrębowego,
 4. kontrola kolejności wykonywanych czynności
 5. ocena poprawności montażu profili podprogowych.
 6. ocena poprawności użytych elementów okucia,
 7. ogólna ocena poprawności funkcjonowania produktu końcowego.

 

KTO PRZEPROWADZI AUDYT?

Audyt zostanie przeprowadzony przez jednego z naszych wykwalifikowanych specjalistów technicznych, posiadających wieloletnie doświadczenie w branży stolarki okiennej i drzwiowej.

 

JAK MOGĘ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO AUDYTU?

Aby przygotować się do audytu:

 1. Wyznacz osobę (lub zespół) odpowiedzialną za przeprowadzenie poszczególnych etapów.
 2. Wskaż konstrukcje do zbadania – to Ty decydujesz jakie konstrukcje zostaną przebadane w trakcie audytu. Mogą to być zarówno drzwi wejściowe, jak i balkonowe w wybranej przez Ciebie konfiguracji. Wyznaczyć możesz zarówno konstrukcje wykonywaną wyłącznie w celach audytowych, jak i wyroby, które następnie trafią do Twojego klienta.
 3. Zaplanuj termin produkcji wskazanych konstrukcji, podczas której odbywać się będzie audyt.
 4. Przygotuj dokumentację techniczną – dokumentem niezbędnie wymaganym jest technologiczny raport produkcyjny wskazanych konstrukcji. Dodatkowo, jako dokumentację uzupełniającą możesz przygotować instrukcje stanowiskowe lub wszelkie inne materiały techniczne, np. instrukcje montażu okuć.
 5. Upewnij się, że wszystkie potrzebne komponenty do produkcji wskazanych drzwi będą dostępne w dniu audytu oraz zadbaj o dodatkowe kwestie, mogące wpłynąć negatywnie płynność przebiegu audytu. Twój czas jest cenny, wspólnie dołóżmy wszelkich starań, aby cały proces przebiegł jak najsprawniej.

 

JAKIE SĄ KOSZTY REALIZACJI AUDYTU?

Dostarczanie naszym klientom innowacyjnych, optymalnych rozwiązań i technologii w branży okiennej i drzwiowej to nasz cel i nasza specjalność. Dlatego audyty kontrolne poprawności procesu montażu są dla Państwa bezpłatne.

 

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ FIRMĘ DO AUDYTU?

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu +48 533 985 449. Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową