ALUMASTER POLSKA Sp. z o.o.
wyróżniona CERTYFIKATEM WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ

Firma   Alumaster   Polska   Sp. z o.o.   została   wyróżniona   Certyfikatem   Wiarygodności   Biznesowej   nadawanym   na
podstawie   danych   finansowych   z   roku   2013.   Bisnode   Polska,   wiodąca   na   rynku   wywiadownia   gospodarcza,
honoruje   firmy   wiarygodne   biznesowo.   Do   grona   nagrodzonych   należą   firmy   o   najwyższej   i   wysokiej   ocenie
stabilności wystawianej przez Bisnode Polska.

   Ocena wiarygodności i stabilności firmy opiera się na:

       • analizie moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor
       • analizie wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych
       • największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych

 


ALUMASTER POLSKA Sp. z o.o. laureatem plebiscytu

Znaleźliśmy   się   na   szóstej   pozycji   rankingu   MSP   w   swojej   kategorii   wśród   laureatów   Skrzydeł   Biznesu   2013.
Organizatorem    plebiscytu    jest    Dziennik Gazeta Prawna,    a    Patronat    Honorowy    nad    rankingiem    objęło    m.in.:
Ministerstwo   Gospodarki   i   Ministerstwo   Finansów.   Alumaster   Polska Sp. z o.o.   znalazł   się   wśród   40   najlepszych
polskich   przedsiębiorstw   -   laureatów   ogólnopolskiego   podsumowania   rankingu   Skrzydła   Biznesu 2013.

„Skrzydła     Biznesu     powstały,     by     nagradzać     postawę     przedsiębiorców,     którzy     w     czasach     spowolnienia
gospodarczego    skutecznie    bronią    pozycji    rynkowej    i    wciąż    poszukują    nowych    rozwiązań     umożliwiających
nieustanny    rozwój.   Świetne   wyniki   finansowe,   wysoka   dynamika   wzrostu   sprzedaży,   wiarygodność   w relacjach
z  klientami  i  partnerami  –  takie  właśnie  cechy   mają   najlepsze  firmy   mikro,  małe  i  średnie”  -  piszą  organizatorzy. 

Dziękujemy za Państwa udział w naszym wspólnym sukcesie.

 


Zamówienia: +48 56 623 13 23 | alumaster@alumaster.pl